Služby

Zabývám se zpracováním dokumentace požární ochrany:

  • Požárně bezpečnostní řešení stavby
  • Analýza zdolávání požárů
  • Začlenění do kategorie  činností 
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární evakuační plán
  • Dokumentace zdolávání požárů
  • a další

Kontakt

Ing. Marian Liščák

Tomáše Bati 1088, 674 01 Třebíč

E-mail: marian.liscak@seznam.cz

Mob.: 731 587 843

IČ: 19397755

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v Třebíči od 1. 6. 2023.